sinh năm Can Kỷ

Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Kỷ

SINH KHAC

Giờ Giáp Tý: THIÊN NHAI TẨU MÃ Dịch: Ngựa chạy khắp phương trời Giải: Nhất sinh tâm chí phi thường hoạt động Dịch: Suốt cuộc