Quý Hợi

Xem sao chiếu mệnh những người sinh năm 1986 Quý Hợi

coi-tu-vi-tuan-moi-22-82-cho-12-con-giap-hinh-14

Sao Thái Âm này là kiết tinh (sao tốt). Đàn ông làm việc chi cũng đặng vừa ý, cầu danh tốt, cầu tài có tài