quỷ cốc toán mệnh

Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Quý

Presentation43- am duong ngu hanh do so cua 10 Thien Can

Giờ Quý Sửu: LIỄU HOA Y TRÚC Dịch: Hoa liễu nương bụi trúc Giải: Chủ kiến bất định hạnh hữu y bàng Dịch: Không có

Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Nhâm

k2

Giờ Giáp Tý: ĐĂNG LÂU VỌNG NGUYỆT Dịch: Lên lầu ngắm trăng Giải: Đắc nhân phù trợ kết quả khan giai Dịch: Được người giúp

Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Tân

27Hinh3

Giờ Giáp Tý: TUYẾT LÝ TIỀU CA Dịch: Tiều phu ca trong trời tuyết Giải: Nhất sinh cùng khốn tự đắc kỳ lạc Dịch: Suốt

Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Canh

Presentation43- am duong ngu hanh do so cua 10 Thien Can

Giờ Giáp Tý: THU YẾN QUI SÀO Dịch: Mùa thu én về tổ Giải: Tân khổ nhất sinh không vô sở hữu Dịch: Suốt đời

Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Kỷ

SINH KHAC

Giờ Giáp Tý: THIÊN NHAI TẨU MÃ Dịch: Ngựa chạy khắp phương trời Giải: Nhất sinh tâm chí phi thường hoạt động Dịch: Suốt cuộc

Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Mậu

mau

Dịch: Mạo hiểm tiến hành chắc gặp thất bại Giờ Giáp Tý: NHAM ĐẦU TẨU MÃ Dịch: Ngựa chạy đầu non Giải: Mạo hiểm tiến

Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Đinh

images

Giờ Giáp Tý: TUYẾT THIÊN TRÚC ẢNH Dịch: Bóng (cây) trúc khi trời tuyết Giải: Mục tiền khốn đốn nhật hậu tất năng phát đạt

Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Bính

k2

Giờ Giáp Tý: DU NGƯ XUẤT VÕNG Dịch: Cá bơi thoát lưới Giải: Hạnh ngộ cứu tinh cố năng thoát hiểm Dịch: May gặp cứu

Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Ất

3075

Giờ Giáp Tý: ĐẠI HẠN CAM VŨ Dịch: Nắng lậu gặp mưa Giải: Lịch kinh hoạn nạn tự hữu sinh cơ khả đắc Dịch: Trải

Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Giáp

27Hinh3

Giờ Giáp Tý: KHOÁI PHONG NGỘ VŨ Dịch: Gió mạnh gặp mưa Giải: Vận mệnh hanh thông tính đắc quý nhân phò trợ Dịch: Vận