giải mã giấc mộng

Giải mã những giấc mộng bắt đầu bằng chữ P

Top-nhung-dieu-thu-vi-khong-the-ngo-ve-giac-mo-61

Những giấc mộng bắt đầu bằng chữ P. Phà đông người: Thấy phà đông người là tài lộc sắp đến Phá hang động: Nếu phá

Giải mã những giấc mộng bắt đầu bằng chữ O

san

Những giấc mộng bắt đầu bằng chữ O. Ở trong nước: Thấy ở trong nước là có người ganh ghét Ôm đầu: Thấy hai tay

Giải mã những giấc mộng bắt đầu bằng chữ N

tranh-ve-gay-ao-giac-8

Những giấc mộng bắt đầu bằng chữ N Nấm: Thấy nấm mọc khắp vườn là gia đình đầm ấm Nạng: Thấy đi nạng vấp té

Giải mã những giấc mộng bắt đầu bằng chữ M

unreal12

Những giấc mộng bắt đầu bằng chữ M. Mạ: Thấy mạ xanh đồng là điềm hy vọng Ma: Thấy bị ma bóp cổ là có

Giải mã những giấc mộng bắt đầu bằng chữ L

ac-mong

Những giấc mộng bắt đầu bằng chữ L. La mắng: Thấy bị người yêu la mắng là đang được người thương thầm mà không dám

Giải mã những giấc mộng bắt đầu bằng chữ K

giac-ngu-keo-dai-16-nam-2-giadinhvnvn-1002

Những giấc mộng bắt đầu bằng chữ K. K bích: Có kẻ tranh chấp với mình K chuồn: Gặp người cộng sự hoặc cộng tác

Giải mã những giấc mộng bắt đầu bằng chữ H

giai-ma-giac-mo

Những giấc mộng bắt đầu bằng chữ H. Hạ sư tử: Mọi việc rắc rối đều được thu xếp Hạ trâu làm thịt: Thấy hạ

Giải mã những giấc mộng bắt đầu bằng chữ G

giai-ma-giac-mo-thay-minh-chet__79528_std

Những giấc mộng bắt đầu bằng chữ G. Gà: Thấy một đàn gà trống là có tài lộc vào rất gần Thấy gà mái dắt

Giải mã những giấc mộng bắt đầu bằng chữ C

images

Những giấc mộng bắt đầu bằng chữ C. Cá: Thấy cá lội nhởn nhơ trong nước là điềm tài lợi hanh thông, công việc làm

Giải mã những giấc mộng bắt đầu bằng chữ D

giai-ma-giac-mo-thay-ran__26391_std

Những giấc mộng bắt đầu bằng chữ D. Dạ lý rụng: Thấy hoa dạ lý rụng là hôn nhân không thành tựu Dạ lý trổ

Giải mã những giấc mộng bắt đầu bằng chữ E

image_26853_bay2

Những giấc mộng bắt đầu bằng chữ E. Ếch kêu: Nghe tiếng ếch kêu là có kẻ nói xấu Ếch ngồi dưới ao: Thấy ếch

Giải mã những giấc mộng bắt đầu bằng chữ B

tranh-ve-gay-ao-giac-8

Những giấc mộng bắt đầu bằng chữ B. Bà già: Gia đình hòa thuận Bà lão hành khất: Con cái làm nên Bà vãi: Điềm