Can Bính

Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Bính

k2

Giờ Giáp Tý: DU NGƯ XUẤT VÕNG Dịch: Cá bơi thoát lưới Giải: Hạnh ngộ cứu tinh cố năng thoát hiểm Dịch: May gặp cứu