Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Tân

Giờ Giáp Tý: TUYẾT LÝ TIỀU CA

27Hinh3

Dịch: Tiều phu ca trong trời tuyết

Giải: Nhất sinh cùng khốn tự đắc kỳ lạc

Dịch: Suốt đời cùng khốn nhưng tự tìm được nguồn vui

 

Giờ Giáp Dần: TỈNH LÂN XUẤT CHIỂU

Dịch: Cá lân trong giếng ra ao

Giải: Cửu khốn chi hậu khã vọng phát đạt

Dịch: Sau cơn khốn khổ đã lâu có hy vọng phát đạt

 

Giờ Giáp Thìn: HÀN ĐÀM HẠ ĐIẾU

Dịch: Đầm lạnh thả câu

Giải: Bất tẩu nhiệt lộ lao nhi vô công

Dịch: Làm việc tính không đúng dù nhọc mà không công

 

Giờ Giáp Ngọ: CANH TÀN VỌNG NGUYỆT

Dịch: Canh khuya ngắm trăng

Giải: Hảo cảnh bất thường uổng phí tâm cơ

Dịch: Cảnh đẹp không thường uổng phí tâm cơ

 

Giờ Giáp Thân: BẠI LIỄU PHÙNG SƯƠNG

Dịch: Liễu héo gặp sương

Giải: Thất ý chi thời cánh đa ưu hoạn

Dịch: Lúc thất ý lại càng lo âu

 

Giờ Giáp Tuất: NGUYỆT CHIẾU XUÂN TÙNG

Dịch: Trăng mùa xuân chiếu trên cây tùng

Giải: Thiếu niên lão thành đắc nhân đề bạt

Dịch: Tuổi trẻ cũng như tuổi già được người đề bạt

 

VÂN TRÁO TẰNG THÀNH Cách

Nùng thiên điểm điểm bố thiên nhai

Tây vọng trường an bất kiến gia

Xuân lãnh hoa khai hiềm dạ vũ

Thu thâm cô nhạn lạc hàn sa

Nhân gia vô tử thành cơ biến

Ngã uổng công phu đạp phá hài

Tá vấn thử thân hà xứ hảo

Trúc tùng ảnh lý tiểu thiền trai

 

Dịch: MÂY LÀM LƯỚI THÀNH LÀM TẦNG

Mây dày từng đám đăng khắp bầu trời

Từ phía tây nhìn về phía trường an chẳng thấy nhà

Xuân lạnh hoa nở chỉ tiếc là đêm mưa

Cuối thu nhạn lẻ sa bãi cát lạnh

Người ta không có con nên sinh ra cơ biến

Ta đây phí công đạp nát đôi hài

Thử hỏi thân này nương tựa nơi nào tốt

Trong bóng cây tùng và cây trúc lập thiền trai nhỏ

 

CƠ NGHIỆP (Cơ nghiệp)

Diêu vọng nguy lâu bất khả tầm

Bồi hồi cẩn thủ giới tham tâm

Nhất triêu thiên thượng hồi xuân ý

Mạch địa long môn báo hảo âm

Dịch:

Xa thấy lầu cao nhưng đừng tìm đến

Nên lo lắng giữ gìn lòng tham

Một ngày nào đó thấy ý xuân trở lại bầu trời

Đột nhiên hay tin ở chốn long môn

 

HUYNH ĐỆ (Anh em)

Kinh sương tam nhạn đồng minh viễn

Nhất chích cô phi hạ sở giang

Hậu hữu liên chi tam lưỡng cán

Khởi kỳ nhất cán tự xâm xâm

Dịch:

Trải sương tuyết ba con chim nhạn vẵng kêu từ xa

Một con bay lẻ loi hạ xuống sở giang

Sau lại còn đôi ba nhánh sen

Đến kỳ một nhánh thật xum xuê

 

HÀNH TÀNG (Sự nghiệp)

Đa thiểu tài nguyên bất tất cầu

Tổng nhiên thành bại hữu hà âu

Tiền trình tấn hữu tang du lộ

Minh nguyệt thanh phong mãn ngọc lâu

Dịch:

Tài nguyên có nhiều hay ít chẳng phải (mất công) tìm

Việc thành hay bại đã an bài sẵn chẳng cần lo làm gì

Đoạn cuối đường trước mắt còn có ngõ vào chốn Phương tây (1)

Trăng sáng gió trong đầy lầu ngọc

(1) Tang du cũng có nghĩa là Tây phương

HÔN NHÂN (Vợ chồng)

Thùy tri thiên lý khước qui hồi

Bất ngại nhân duyên duyên tái lai

Băng thượng lão nhân truyền hảo sự

Uyên ương hoa hạ bất tu sai

Dịch:

Ai hay qua ngàn dặm lại quay về

Đừng ngại việc nhân duyên nhân duyên sẽ trở lại

Ông già là băng nhân sẽ đưa tin vui

Uyên ương vui dưới hoa còn ngờ gì nữa

 

TỬ TỨC (Con cái)

Tường ngoại nhất chi kiêm nhất quả

Khai thời chính tự vũ hòa phong

Vãng lai quế tử hinh hương mậu

Lan ngọc tranh vinh mãn hạm trung

Dịch:

Ngoài tường có một cành gồm một quả

Lúc nở lại gặp gió cùng mưa

Khi trời muộn thì quả quế sực mùi thơm

Hoa ngọc lan chơi vơi đầy ở lan can

 

THU THÀNH (Mãn cuộc)

Lập chí dục cầu chung cửu sự

Hành tàng tu kỵ thủy biên kê

Thanh sơn lục thủy đa thanh cảnh

Viên hạc du du nguyệt hạ đề

Dịch:

Quyết chí mưu cầu tìm việc lâu dài

Mọi hành động rất kỵ con gà ở ven sông

Non xanh nước biếc nhiều cảnh đẹp

Dưới trăng văng vẳng tiếng vượn hạc kêu.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *