Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Nhâm

Giờ Giáp Tý: ĐĂNG LÂU VỌNG NGUYỆT

k2

Dịch: Lên lầu ngắm trăng

Giải: Đắc nhân phù trợ kết quả khan giai

Dịch: Được người giúp đỡ kết quả khả quan

 

Giờ Giáp Dần: KHÔ TỈNH KIM LÂN

Dịch: Cá lân vàng trong giếng khô

Giải: Vị bần sở khốn hoài tài bất ngộ

Dịch: Bị khổ vì nghèo lại gặp người không biết tài

 

Giờ Giáp Thìn: THU ĐÊ DƯƠNG LIỄU

Dịch: Mùa thu cây dương liễu trên đê

Giải: Trung niên dĩ hậu cảnh huống tiêu điều

Dịch: Tuổi trung niên trở về sau cảnh huống tiêu điều

 

Giờ Giáp Ngọ: TÀN HOA NGỘ VÕ

Dịch: Hoa tàn gặp mưa

Giải: Mộ niên thượng hữu ưu  hoạn

Dịch: Tuổi già còn gặp âu lo

 

Giờ Giáp Thân: MẪU ĐƠN PHÙ DUNG

Dịch: Hoa mẫu đơn hoa phù dung

Giải: Nhất sinh khoái lạc danh lợi song toàn

Dịch: Suốt đời sung sướng danh lợi đầy đủ

 

Giờ Giáp Tuất: CHU QUI BÌNH PHỐ

Dịch: Thuyền về bãi phẳng

Giải: Nhất sinh đắc hưởng an nhàn chi phúc

Dịch: Suốt đời được hưởng phúc an nhàn

 

TÙNG THẤU CỰU LÂM Cách

Kiều tùng trực dạ tuế hàn lâm

Giang bạn nghiêm ngưng bất khả xâm

Thủy diện uyên ương tình mặc mặc

Thiên biên hồng nhạn ảnh trầm trầm

Hoa chi phan chiết tằng kinh thủ

Danh lợi doanh thu vị xứng tâm

Chỉ đãi ngận tùy ngưu mã túc

Nhất hô bá nặc vạn danh khâm

 

Dịch: CÂY TÙNG VƯƠN LÊN NƠI RỪNG CŨ

Cây tùng cao vượt thẳng nơi rừng lạnh

Bờ sông lạnh buốt không thể tới gần

Cặp uyên ương trên mặt nước tình lặng lẽ

Bên trời bóng nhạn vẽ lờ mờ

Bông hoa dường như có bàn tay vin rồi

Danh lợi hơn thua chưa thỏa lòng

Đợi đến năm Sửu năm Ngọ

Một gọi trăm thưa vạn người theo

 

CƠ NGHIỆP (Cơ nghiệp)

Tiêu tương nhạn khiếu mê tung tích

Ngô Việt tương li nam bắc diêu

Cô lộ vân hà tương ánh chiếu

Nhất thanh hạc lệ tại vân cao

Dịch:

Nhạn múa bến tiêu tương vắng tăm tích

Ngô Việt chia lìa nam bắc xa vời

Cò lẻ ráng chiều cùng chung bóng

Một tiếng hạc kêu ở trên mây

 

HUYNH ĐỆ (Anh em)

Thiên biên nhạn khiếu thanh liêu lịch

Lưỡng lưỡng song phi hướng sở thiên

Nhật mộ hồng qui hồng lục ngạn

Kỉ đa âu lộ hạ bình điền

Dịch:

Bên trời nhạn kêu tiếng líu lo

Nhiều cặp bay song song về nước Sở

Trời tối chim hồng bay về phía bờ sông lục

Biết bao cò vạc đậu xuống ruộng phẳng

 

HÀNH TÀNG (Sự nghiệp)

Vũ tế viên lâm hoa phát trì

Xuân qui oanh yến trục phương phi

Giang biên hữu lộc khả tương bạn

Độc bả lục luân thượng điếu ki

Dịch:

Mưa tạnh hoa trong vườn nở muộn

Xuân về oanh yến đùa giỡn trong đám hoa

Bên sông có con hươu để làm bạn

Một mình đợi sơi giây xanh lên ngồi trên hòn đá câu

 

HÔN NHÂN (Vợ chồng)

Ánh thủy đào hoa triệt để minh

Uyên ương thành đối hảo tương xâm

Thùy tri vũ xậu phong cuồng hội

Nguyệt khuyết hoa tàn lưỡng bội minh

Dịch:

Hoa đào soi bóng nước thấy tận đáy

Cặp uyên ương sóng đôi nhau cùng vào

Có ai hay sau cơn mưa to gió lớn

Trăng khuyết hoa tàn cả hai đều trái lời thề

 

TỬ TỨC (Con cái)

Đình bạn hảo hoa không diễm dã

Oanh đề lục liễu sổ thanh kiều

Tá tý tây tường chung vị ổn

Chỉ nhân đấu mã thượng bình kiều

Dịch:

Trên sông hoa đào dáng lả lướt

Oanh kêu trong liễu biếc vài tiếng nghe quyến rũ

Mượn bóng tường tây dường như chưa ổn

Chỉ vì ngựa đua lên cầu bằng phẳng

 

THU THÀNH (Mãn cuộc)

Phùng ngưu ngộ khuyển bất tu mang

Tự hữu cao nhân vị chủ trương

Thùy đạo bình đăng đa lộ viễn

Khởi kỳ phong vũ động ly trường

Dịch:

Gặp năm Sửu năm Tuất đừng có vội

Sẽ có cao nhân đến chiếu cố

Ai dám bảo rằng được bình an khi đường quá xa

Biết đâu mưa gió làm đau lòng cảnh chia ly.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *