Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Mậu

Dịch: Mạo hiểm tiến hành chắc gặp thất bại

mau

Giờ Giáp Tý: NHAM ĐẦU TẨU MÃ
Dịch: Ngựa chạy đầu non
Giải: Mạo hiểm tiến hành tất đa thất bại
Dịch: Mạo hiểm tiến hành chắc gặp thất bại

Giờ Giáp Dần: THIÊN CHU QUÁ HẢI
Dịch: Thuyền nhỏ qua bể
Giải: Tiểu hữu thông minh nan thành đại sự
Dịch: Có đôi chút thông minh khó thành việc lớn

Giờ Giáp Thìn: CỐC  VŨ TÀI HOA
Dịch: Trồng hoa vào tiếc cốc vũ
Giải: Nhất sinh vô khổ bộ bộ cao thăng
Dịch: Suốt đời không khổ từng bước lên cao

Giờ Giáp Ngọ: TƯỜNG ĐẦU TẨU MÃ
Dịch: Ngựa chạy trên đầu tường
Giải: Hoạn nạn trùng trùng thốn bộ nan thành
Dịch: Hoạn nạn đầy dẫy bước lên một bước cũng khó

Giờ Giáp Thân: MÔN TIỀN PHÓNG HẠC
Dịch: Thả hạc trước cửa
Giải: Tuy hữu tác vi tích vô đại chí
Dịch: Dù hoạt động được tiếc rằng không có chí lớn

Giờ Giáp Tuất: MINH HUYỀN LIỄU ÂM
Dịch: Gảy đàn dưới bóng liễu
Giải: Ưu du lâm hạ nạn ngộ tri âm
Dịch: Ngao du trong rừng khó gặp bạn tri âm

TIÊN HẠC LĂNG VÂN Cách
Đại sự tiên tòng tiểu sự thành
Thâm sơn tùng bách lão đài thanh
An cư tu đãi mã đề kiện
Tâm loạn đương tòng hỗ vĩ khinh
Nhạn lạc bình sa đa nhiễu mạc
Uyên ương tịnh mỹ hốt phi kinh
Nhược hoàn vấn ngã tiền trình sự
Vũ thụ hoa khai nhất tử thành

Dịch: HẠC TIÊN BAY TẬN MÂY XANH
Trước khi thành việc lớn phải xong việc nhỏ
Tùng bách ở chốn núi sâu rêu bám đặc xanh
Muốn ở yên phải đợi đến năm Ngọ
Lòng rối phải chờ cuối năm Dần mới nhẹ bớt
Nhạn sa bải cát thật là mờ mịt
Cặp uyên ương đang đẹp chợt sợ bay mất
Nếu hỏi ta về sự nghiệp tương lai
Trời mưa hoa nở được một quả

CƠ NGHIỆP (Cơ Nghiệp)
Tổ kế tam phần khứ nhị phần
Căn nguyên bất thực nhược tiêu hồn
Đoạt quyền nghi hướng thiên biên khứ
Tự hữu cao nhân đãi cử luân
Dịch:
Tài sản tổ tiên để lại ba phần bỏ mất hai
Người gốc rễ chẳng thực nên như hồn bay mất
Muốn cướp quyền (quyền Tạo hóa) nên hướng về góc trời mà đi
Sẽ có kẻ quí nhân đợi để đề cử

HUYNH ĐỆ (Anh em)
Thu thâm nhất nhạn cao phi khứ
Phong tống dương hoa địch vận thanh
Lư vĩ giang biên nhân độc túc
Ngư ca hoán khởi mộng trung kinh
Dịch:
Cuối thu một con nhạn bay đi
Gió thổi canh thu thành điệu kèn trong trẻo
Lau lách bên sông người ngủ một mình
Khúc ca chàng ngư phủ như làm tỉnh giấc mộng kinh hoàng

HÀNH TÀNG (Sự Nghiệp)
Tự kim đắc ngộ âm nhân lực
Ngộ khuyển phùng chư hỷ tiệm thành
Đắc lộc tự nhiên hưng phúc lai
Côn thăng bằng cử khoái bình sinh
Dịch:
Từ nay gặp được sự giúp đỡ của âm nhân
Đến năm Tuất năm Hợi sự vui mừng sẽ hoàn thành
Được lộc tự nhiên thêm hưởng phúc
(Cá) Côn bay (chim) bằng nhảy thỏa chí bình sinh

HÔN NHÂN (Vợ Chồng)
Quân kim nhược vấn tùng mộng sự
Cáp tựa đào hoa mãn hậu thôn
Hữu khoái uyên ương tương bối lập
Tang du quan cái khước trùng hôn
Dịch:
Nay nhà ngươi muốn hỏi giấc mộng cây tùng
Giống như hoa đào nở đầy ở thôn sau
Đừng lấy làm lạ sao cặp uyên ương quay lưng lại nhau
Cảnh gia lại mũ lọng cưới vợ lần nữa

TỬ TỨC (Con cái)
Phong xậu vũ trung đào lý phóng
Tam hoa nhất quả ngộ thu tồn
Toàn bằng âm chất tài bồi lực
Chủng thực tùng thu hỷ hữu nhân
Dịch:
Hoa đào hoa lý trong cơn mưa gió
Ba hoa một quả đến mùa thu còn
Đều nhờ âm đức của tổ tiên vun trồng
Mừng có người trồng được cây tùng cây thu

THU THÀNH (Mãn cuộc)
Ngộ khuyển kiến ngưu ưu biến hỷ
Phùng long khứ xứ tất phùng kinh
Hổ đầu xà vĩ kinh ưu chí
Viên hạc tùng hoàng cộng kết minh
Dịch:
Gặp năm Tuất năm Sửu buồn hóa vui
Gặp năm Thìn nên đề phòng sự sợ hãi
Đầu năm Dần cuối năm Tý có sự lo sợ
Vượn hạc tùng trúc cùng thề thốt.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *