Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Canh

Giờ Giáp Tý: THU YẾN QUI SÀO

Presentation43- am duong ngu hanh do so cua 10 Thien Can

Dịch: Mùa thu én về tổ

Giải: Tân khổ nhất sinh không vô sở hữu

Dịch: Suốt đời lao khổ chẳng có chút gì
Giờ Giáp Dần: DUYÊN MỘC CẦU NGƯ

Dịch: Leo cây tìm cá

Giải: Uổng phí tâm lực lao nhi vô công

Dịch: Uổng phí tâm lực nhọc mà không công
Giờ Giáp Thìn: LAN SINH HOA VIÊN

Dịch: Lan sinh trong vườn hoa

Giải: Mệnh trung hữu quí tử hưng gia lập nghiệp

Dịch: Mạng có con quý dấy nhà lập nghiệp
Giờ Giáp Ngọ: THÙY LIÊM HẠ ĐIẾU

Dịch: Buông rèm thả câu

Giải: Nhất sinh tác sự bất khả xuất đầu lộ diện

Dịch: Suốt đời làm việc không nên xuất đầu lộ diện
Giờ Giáp Thân: CẨM LÂN KHÔ TỈNH

Dịch: Cá cẩm lân trong giếng khô

Giải: Hoài tài bất ngộ khốn thủ gia viên

Dịch: Tiếc tài không có người biết đành cố thủ ở nhà
Giờ Giáp Tuất: HỒNG NHẬT ÁNH LIÊM

Dịch: Ánh mặt trời xuyên vào rèm

Giải: Hỷ khí tức tại mục tiền

Dịch: Điều vui mừng hiện ra trước mắt

 

THANH THỦY ĐIẾU NGƯ Cách

Cổ ốc hoang lương yến bất lai

Phùng kiền hữu lộ nhập thiên thai

Yếu giao Nhâm Ngọ phùng danh lợi

Tu thị kiên tâm thủ điếu đài

Kê cân khí chi do khả tích

Ngao ngư chiếm xứ khủng thành tai

Đình tiền nhược vấn đông quân tín

Hiểm địa tài hoa mãn thụ khai

 

Dịch: CÂU CÁ NƯỚC TRONG

Ngôi nhà cũ hoang vắng én không lại

Gặp cầu có đường đến chốn thiên thai

Mong đến năm Nhâm Ngọ sẽ có danh lợi

Vì thế phải bền lòng cứ ngồi thả câu

Gân gà phải bỏ ý còn tiếc

Ở chốn chiếm được cá ngao e thành tai họa

Trước sân muốn hỏi tin tức Đông quân

Nơi hiểm địa trồng cây thì lại nở đầy hoa

 

CƠ NGHIỆP (Cơ nghiệp)

Lục địa hành chu khí thế nan

Giai nhân lưu ý chấp ngư can

Kỷ niên mai một lan điền ngọc

Biệt thất tri âm cử mục khan

Dịch:

Đi thuyền trên cạn thế mới khó

Người đẹp để ý cầm cần câu

Mấy năm để mai một ngọc Lam điền

Bạn tri âm ở nhà khác ngước mắt nhìn

 

HUYNH ĐỆ (Anh em)

Thiên ngoại phương phi song nhạn viễn

Phong xuy nhất chích dạ qui lai

Du du tứ hải ngủ hồ khoát

Hồng lục bạch tần chân khoái tai

Dịch:

Ngoài trời đôi nhạn bay xa lìa nhau

Gió thổi một con đến đêm mới trở về

Thăm thẳm bốn bể năm hồ bao la

Rau lục đỏ rau tần trắng khoái lạc biết bao

 

HÀNH TÀNG (Sự nghiệp)

Ngẫu nhiên tiễn trúng hoàng kim bối

Mạch địa tiền đồ ngộ quí nhân

Kỷ vọng tiêu lang qui ngọc khuyết

Đại la thiên thượng thụ thanh xuân

Dịch:

Ngẫu nhiên mà mũi tên trúng vào chiếc đai vàng

Bất ngờ lại gặp quí nhân ở phía trước

Mong mỏi chàng tiêu trở về cung Ngọc khuyết

Trên cõi Đại la thiên cây kia cứ xanh mãi

 

HÔN NHÂN (Vợ chồng)

Thạch thượng chi lan căn cước thiển

Toàn bằng âm đức thủy kiên lao

Trì đường âu lộ thành hàng lập

Nhất phiến thu quang hiệu nguyệt cao

Dịch:

Cây chi cây lan trồng trên đá gốc rể cạn

Đều nhờ vào âm đức mới vững chắc

Ở trong ao cò vạc đứng thành hàng

Một mảnh trăng thu sáng vằng vặc

 

TỬ TỨC (Con cái)

Tường ngoại nhất chi hoa chính hảo

Khởi kỳ hựu tri vũ hòa phong

Long xà thủy khẩu uyên tương hội

Đào lý phương phi khí tượng long

Dịch:

Một bông hoa ngoài tường đang tươi tốt

Nỡ nào để cho mưa gió dập vùi

Rồng rắn ở nơi thủy khẩu cùng với chim uyên hội ngộ

 

THU THÀNH (Mãn cuộc)

Nhược kiến mã ngưu mao tiết chí

Phùng long ngộ hổ tiện qui sơn

Nam Kha nhất chẩm du nhiên mộng

Nhạn lệ thanh thanh vũ trụ gian

Dịch:

Năm Ngọ năm Sửu thì thấy cờ mao tiết

Năm Thìn năm Dần thì trở về núi

Giấc mộng Nam Kha dài dằng dặc

Tiếng nhạn trong veo vang trong vũ trụ.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *