Quỷ cốc toán mệnh người sinh năm Can Bính

Giờ Giáp Tý: DU NGƯ XUẤT VÕNG

k2
Dịch: Cá bơi thoát lưới
Giải: Hạnh ngộ cứu tinh cố năng thoát hiểm
Dịch: May gặp cứu tinh nên có thể thoát hiểm

Giờ Giáp Dần: PHI HUỲNH PHÓNG HỎA
Dịch: Đom đóm tỏa ánh sáng
Giải: Căn cơ tuy bạc diệc năng thành gia lập nghiệp
Dịch: Căn cơ tuy mỏng cũng có thể thành gia lập nghiệp

Giờ Giáp Thìn: LẠC HOA NGỘ THỦY
Dịch: Hoa rụng gặp nước
Giải: Phiêu bạt vô định tự tầm khoái lạc
Dịch: Trôi giạt không bờ bến tự mình đi tìm khoái lạc

Giờ Giáp Ngọ: THỦY THÂM NGƯ LẠC
Dịch: Nước sâu cá yên vui
Giải: Tiêu diêu tự tại hậu phúc vô lượng
Dịch: Thong dong tự tại về sau phúc lộc không lường

Giờ Giáp Thân: THU THIỀN MINH LIỄU
Dịch: Mùa thu ve kêu trên cành liễu
Giải: Nhất sinh lao lực tác sự vô thành
Dịch: Một đời vất vả việc làm không thành

Giờ Giáp Tuất: XUÂN THẢO MIÊN NGƯ
Dịch: Trâu ngủ trên đồng cỏ mùa xuân
Giải: Tảo tuế an nhàn lai nhật đại nạn
Dịch: Tuổi trẻ sung sướng ngày sau gặp đại nạn

CÁI THỦY SONG LIÊN Cách
Xích cước vọng tiền mệnh khả tri
Liên hoa xuất thủy bất chiêm mê
Biến canh thế sự sinh nhai hảo
Lao dịch thân tâm sự nghiệp trì
Hồng nhạn đoạn vân thành tụ tán
Uyên ương giao cảnh kiến phân li
Quân hoàn dục vấn bình sinh sự
Hảo tướng vân giang tá nguyệt thê

Dịch: ĐÔI HOA SEN CHE NƯỚC
Chân không nhìn về phía trước đã biết rõ số mạng
Hoa sen mọc trong nước chẳng dính bùn
Cuộc đời có thay đổi thì cuộc sinh nhai càng tốt
Thân và tâm đều lao khổ sự nghiệp chậm
Chim hồng nhạn tụ tán như mây đứt khúc
Chim uyên ương vắt cổ lên nhau đã phải chia lìa
Nhà ngươi muốn hỏi việc đời ra sao
Thì hãy hướng lên mây hỏi chị Hằng cho mượn thang

CƠ NGHIỆP (Cơ Nghiệp)
Thiên nhiên thành tự an nhàn phúc
Đắc lộc thành danh đông phục tây
Phượng các long lâu nhân sự hảo
Hưu nghi hối trệ tự thê thê
Dịch:
Phúc an nhàn như thế nào đã được trời định sẵn
Được lộc nên danh từ đông lại sang tây
Gác phượng lầu rồng nhân sự tốt
Đừng lo đã bị đình trệ mà buồn rầu

HUYNH ĐỆ (Anh em)
Phong tống hồng nhạn tự phi khứ
Thiên nghi tối tảo đắc cao phong
Chung tu chấn tác thanh danh viễn
Đường lệ phân phương đáo nhật hồng
Dịch:
Gió đưa chim hồng chim nhạn tự bay đi
Nhờ được cơn gió sớm thổi trên cao
Về sau phấn chấn được tiếng tăm đồn xa
Hoa đường lệ tỏa hương thơm đến ngày rực rở

HÀNH TÀNG (Sự nghiệp)
Nhất thân triển lý hà thời lập
Lập hướng vân trình tự hữu thê
Đắc lộc gian tân thân giá khoát
Cao nhân thanh bạch tự đề huề
Dịch:
Một thân dày dạn chừng nào mới đứng vững
Đường mây đã định rồi hãy có thang
Được lộc ở bên sông thân và danh giá trị càng cao
Có bậc cao nhân rất thanh bạch dắt dìu và chỉ vẽ

HÔN NHÂN (Vợ Chồng)
Phương bãi uyên ương đồng hí thủy
Khỉ thời nhất chích tảo phân ly
Thảo đường âu lộ phân phân lập
Nhật mộ tang du nhất dụng bi
Dịch:
Cặp uyên ương vừa mới đùa giỡn trên mặt nước
Ngờ đâu một con sẽ sớm chia lìa
Ở nơi bờ cỏ cò vạc đứng xúm xít
Bãi dâu lúc chiều tà chẳng nên buồn

TỬ TỨC (Con cái)
Đình bạn xuân hoa kết nhất quả
Thanh âm tu trúc trưởng long tôn
Lưỡng niên chu tử doanh môn hộ
Nhất chú thiên hương tạ thánh ân
Dịch:
Trước sân hoa xuân chỉ nở một trái
Dưới bóng trúc xanh dờn măng tre mọc
Hai năm màu đỏ màu tía đầy cửa nhà
Một lò hương thơm tạ ơn thánh thần

THU THÀNH (Mãn cuộc)
Thời trị vận phùng tương hợp xứ
Thừa ngưu kỵ mã thượng thanh thiên
Tri âm chính hảo đồng mưu dụng
Biệt điệu phong xuy vấn điếu thuyền
Dịch:
Gặp lúc thời và vận hòa hợp
Cởi trâu (Sửu) cởi Ngựa (Ngọ) lên thang mây
Gặp được bạn tri âm cùng chung lo
Gió thổi thành khúc điệu thì nên hỏi thăm thuyền câu.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *