Tử Vi Hằng Tuần

Tổng hợp tử vi tuần mới của bạn từ 01/8/2016 đến 07/8/2016

tau-thuoc-phi-thuy-s593-01

Với những mối quan hệ này bạn sẽ là trung tâm trong tuần mới này. Có thể Song Tử sẽ phải nghe nhiều lời chỉ

Tổng hợp tử vi tuần mới của bạn từ 25/7/2016 đến 31/7/2016

s6006-chuoi-ty-huu-thach-anh-hong-1

Trốn tránh trách nhiệm không phải là giải pháp tốt cho tình thế hiện giờ của Thiên Bình. Nếu thấy mình sai, bạn cần mạnh

Tổng hợp tử vi tuần mới của bạn từ 18/7/2016 đến 24/7/2016

s6207-rong-om-chau-hong-2

Sử dụng sức mạnh ý chí trong ngày đầu tuần, đặc biệt nếu bạn có những mục tiêu mà mình ấp ủ suốt thời gian

Tổng hợp tử vi Tuần mới của bạn từ 11/7/2016 đến 17/7/2016

H297G-Ca-chep-do

Thái độ và cách sống của Kim Ngưu có bước chuyển đổi đáng kể trong những ngày này. Ngày đầu tuần, tinh thần lạc quan

Tổng hợp tử vi tuần mới của bạn từ 04/7/2016 đến 10/7/2016

S6157-Chuoi-phi-thuy-nho-2

Một số người đang trốn tránh trách nhiệm của họ. Thông thường, bạn khôn khéo chỉ ra rằng họ nên thay đổi cách làm nếu